Mobil 2

Vi vill arbeta långsiktigt med våra kunder och utvecklas tillsammans.

Ekonomisupporten är ett personligt konsultföretag som stödjer företag i Skåne och Halland med inhyrning av ekonomi, redovisningstjänster, lönehantering, ekonomistyrning och projektledning.  

Jag heter Lars Larsson och driver sedan 2015 Ekonomisupporten med utgångspunkt från Skåne och södra Halland. Jag har 35 års erfarenhet av ekonomiarbete i olika branscher, olika former av företag och inom den privata så väl som den offentliga sektorn.
 

Mina tjänster är som Ekonomichef, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Lönehanterare, Budgetchef, ansvara för årsredovisning och deklarationer, framtagande av relevanta nyckeltal, ekonomistyrning via egna framtagande ekonomistyrningsprogram mm.  Läs mer..
 
Lars Larsson, Ekonomikonsult
Lars Larsson, Ekonomikonsult

Öka er lönsamhet med våra unika ekonomistyrningssystem!

Bättre ekonomi i företaget med våra ekonomistyrningssystem

Vi har utvecklat ett eget  koncept med egna unika ekonomistyrningsprogram.  Cop'n® för kundoptimering och Lop'n® för lageroptimering som stödjer Er att minska kapitalbindning, förbättrar kassaflöden och stärker lönsamheten.  

Vill du kunna följa upp dina kunder månadsvis eller när helst du önskar och med flera olika perspektiv i samma rapport så är Cop'n ett program för dig. Vill du även få en trendlista på alla dina kunder och med nyckeltal så fixar Cop'n även detta.

Med vårt lageroptimeringsprogram Lop'n kan du jämföra äpple med päron. Det vill säga alla artiklar på ditt lager får med support av Lop'n ett jämförelsetal som går att jämföra främst inom samma produktgrupp men även med andra produktgrupper.

Vi hjälper er att utveckla ert företag

Välkommen att kontakta vår ekonomikonsult Lars Larsson oss om ni har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte. 

tfn 0768-940972
lars@ekonomisupportensverige.se