Mobil 2

Bättre ekonomi med ekonomistyrnings- system

Utveckling av två egna unika ekonomistyrningsprogram har skett under 2018-2019. Cop'n® för kundoptimering och Lop'n® för lageroptimering som stödjer kunden att minska kapitalbindning, förbättrar kassaflöden och stärker lönsamheten.  

Dessa bägge ekonomistyrningsprogram passar både mindre och medelstora affärsdrivande företag.
De allra flesta företag har kunder som handlar via kundkredit och då passar Cop'n utmärkt. Och de företag som även har lager är Lop'n ett mycket bra stöd med ett antal olika funktioner för lager-ekonomisk optimiering.    
 

Vill du kunna följa upp dina kunder månadsvis eller när helst du önskar och med flera olika perspektiv i samma rapport så är Cop'n ett program för dig. Vill du även få en trendlista på alla dina kunder och med nyckeltal så fixar vårt unika kundoptimeringssystem Cop'n även detta.

Med det unika lageroptimeringsprogram Lop'n får du fram en ekonomisk status i förhållande till alla övriga artiklar i varulagret. Systemet hjälper Er att identifiera vilka artiklar som kräver en insats  och kan simulera olika åtgärder för att minska kapitalbildning och stärka lönsamheten.

Välkommen att kontakta ekonomikonsult Lars Larsson om ni har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte. 

tfn 0768-940972
lars@ekonomisupportensverige.se