Mobil 2

Ekonomistyrning för Era kunder

Med det smarta ekonomistyrningsprogram för Er kundstock, Cop'n, får ni support att få en bättre bild löpande avseende betalningsmönster, riskanalys, bättre kassaflöde och bättre lönsamhet för varje kund.
Programmet passar speciellt bra till mindre och medelstora företag. Tjänsten utförs av Ekonomisupporten via en weblösning.


Prova Cop´n

Vill du se hur vårt kundoptimeringssystem Lop´n fungerar kan vi ge dig access till vårt testprogram. Kontakta sen oss så aktiverar vi din testlicens.

Varför Cop´n?

Enligt flera undersökningar använder organisationer endast 10% av sin egna data för att kunna styra med.  Vi hjälper Er att få ut så mycket som möjligt av er organisations datamängd genom ekonomi-styrningsprogrammen. 

Data som finns i kundens ekonomisystem omvandlas via Cop'n till mätbara och styrbara måltal. Dessa måltal visar klart vilka insatser som behövs för att uppnå måltalen, alltså mindre risker, bättre kassaflöde och bättre lönsamhet.

Vad gör då Cop´n®

  • ger en tydlig bild av kundens betalningsmönster med trendlista på rullande 12 månader per kund.
  • ger en riskanalys med trendlista på rullande 12 månader per kund.
  • ger en lönsamhetsanalys med trendlista per rullande 12 månader per kund.
  • ger en validering, s.k måltal med trendlista i förhållande till andra kunder per rullande 12 månader.
  • slutligen så visas de kunder som ligger lågt i de s.k måltalen klart och tydligt i Cop'n och detta ger då en snabb möjlighet att kunna vidta åtgärder för att öka säkerheten för betalningar och lönsamheten på kunden.

Tjänsten Cop'n

Vi kör denna tjänst och överlämnar resultatet med kommentarer och förslag till förändring i samråd med kunden.
Frekvensen av antalet körningar beror på kundens önskan och behov.

Välkommen att kontakta vår konsult Lars Larsson om ni har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte. 

tfn 0768-940972
lars@ekonomisupportensverige.se