Mobil 2

Business intelligence för Era kunder

Med vårt smarta ekonomistyrningsprogram för Er kundstock, Cop'n, får ni support att få en bättre bild löpande avseende betalningsmönster, riskanalys, bättre kassaflöde och bättre lönsamhet för varje kund.
Programmet passar speciellt bra till mindre och medelstora företag samt är enkelt att hantera och är mycket prisvärd.  

Enligt flera undersökningar använder organisationer endast 10% av sin egna data för att kunna styra med. 
Vi hjälper Er att få ut så mycket som möjligt av er organisations datamängd genom våra ekonomi-styrningsprogram. 

Data som finns i Era ekonomisystem omvandlas via Cop'n till mätbara och styrbara måltal. Dessa måltal visar klart vilka insatser som behövs för att uppnå måltalen, alltså mindre risker, bättre kassaflöde och bättre lönsamhet.
 

Vad gör då Cop´n®

- ger en tydlig bild av kundens betalningsmönster med trendlista på rullande 12 månader per kund.
-ger en riskanalys med trendlista på rullande 12 månader per kund.
-ger en lönsamhetsanalys med trendlista per rullande 12 månader per kund.
-ger en validering, s.k måltal med trendlista i förhållande till andra kunder per rullande 12 månader.
- Slutligen så visas de kunder som ligger lågt i de s.k måltalen klart och tydligt i Cop'n och detta ger då en snabb möjlighet att kunna vidta åtgärder för att öka säkerheten för betalningar och lönsamheten på kunden.

Implementation

Implementering av Cop'n sker i två steg.
Verifiera Er indata så att den stämmer. 
Viktigt att det avser rätt period samt att filformatet överensstämmer med angiven filspecifikation. 
I det fall Ni önskar support med implemen-teringen så har vi en konsult som kan göra
detta.

 

Välkommen att kontakta vår konsult Lars Larsson om ni har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte. 

tfn 0768-940972
lars@ekonomisupportensverige.se