Mobil 2

Om oss

Jag heter Lars Larsson och driver sedan 2015 Ekonomisupporten med utgångspunkt från Skåne och södra Halland. Jag har 35 års erfarenhet av ekonomiarbete i olika branscher, olika former av företag och inom den privata så väl som den offentliga sektorn.
 

Mina tjänster är som, Ekonomichef, Redovisningschef, Redovisningsekonom, Lönehanterare, Budgetchef, ansvara för årsredovisning och deklarationer, framtagande av relevanta nyckeltal, ekonomistyrning via egna framtagande ekonomistyrningsprogram mm. 

Erfarenheter
 • Börsbolag med tillverkning
 • Övriga producerande bolag.
 • Handelsföretag.
 • Bolag med exportverksamhet.
 • Utlandserfarenhet
 • Sjukvårdsbolag/förvaltning.
 • Löpande redovisning
 • Månads och årsbokslut
 • Deklarationer och årsredovisningar
 • Lönehantering 
 • Controller
 • Budgetprocess och prognos.
 • Framtagande av nyckeltal för att få mätbara och styrbara mål.
 • BI analys av kundfordringar och lager för att minska kapitalbindning.

Under 2018-2019 har vi tagit fram våra egna två egna system Cop'n för kundoptimering och Lop'n för lageroptimering i syfte att minska kapitalbindningen, förbättra kassaflöden och öka lönsamheten.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Lars Larsson, Ekonomikonsult
Lars Larsson, Ekonomikonsult

Org. nr 559023-6716

Vi innehar F-skattesedel, ansvarsförsäkring, 
integritetspolicy och arbetar under tystnadsplikt. 

Välkommen att kontakta ekonomikonsult Lars Larsson om ni har några frågor eller vill boka ett kostnadsfritt möte. 

tfn 0768-940972
lars@ekonomisupportensverige.se